Sommarskötsel

Till gravskötseln hör skötsel av gravytan, införskaffande av blommor, plantering och skötsel. 

Ett sommarskötselavtal kan göras för ett, fem eller tio år.

 

Grav med vårblommor

Gravskötselavgifter 2020

Gravskötselavgiften inbegriper gravskötsel med blommor:

 

Gravstorlek:

1m x 2m

2m x 2m

3m x 2 m

4m x 2m

Urnegrav

1 år 

88 €

102 €

114 €

104 €

+antal blommor

88 €

5 år 

418 €

484 €

553 €

503 €

+antal blommor

418 €

10 år

816 €

947 €

1077 €

977 €

+antal blommor

816 €

 

Till gravskötseln hör sommartid:

  • Gravplatsen hålls grusad (sandgrav)
  • Gräset klipps (gräsgravar)
  • Graven hålls fri från ogräs
  • Skötsel av blommor
  • Blommorna ingår i priset