Sommarskötsel

Till gravskötseln hör skötsel av gravytan, införskaffande av blommor, plantering och skötel. Skötsel fås också utan blommor.

Ett sommarskötselavtal kan göras för ett, fem eller tio år.

 

Grav med vårblommor

Gravskötselavgifter 2019

Gravskötselavgiften inbegriper gravskötsel med eller utan blommor:

 

Gravstorlek:

1m x 2m

2m x 2m

3m x 2 m

4m x 2m

Urnegrav

1 år utan blommor

70 €

80 €

93 €

104 €

70 €

1 år med blommor

88 €

102 €

114 €

enligt antal blommor

88 €

5 år utan blommor

333 €

386 €

444 €

503 €

333 €

5 år med blommor

418 €

484 €

553 €

enligt antal blommor

418 €

10 år utan blommor

652 €

752 €

866 €

977 €

652 €

10 år med blommor

816 €

947 €

1077 €

enligt antal blommor

816 €

 

Till gravskötseln hör sommartid:

  • Gravplatsen hålls grusad (sandgrav)
  • Gräset klipps (gräsgravar)
  • Graven hålls fri från ogräs
  • Skötsel av blommor