Begravningskostnader

En gravs besittningstid är 25 år, såväl för kist- som för urnegravar. Perioden börjar från året som följer på begravningsåret.

Begravningstjänstavgiften inbegriper kostnaderna för grävningen, täckandet och iståndsättningskostnaden för en gravplats (+tilläggsplats).

Innehavaren av en gravplats ansvarar för att iståndsätta gravanläggningarna, räta stenarna, underhålla texterna, avlägsna stenarna från graven en vecka innan begravning och återställa stenarna efter begravningen.

Frontveteraner och deras gemåler samt personer som innehar Lotta-intyg är befriade från gravplatsavgiften.

Endast Sjundeåbor har möjlighet att köpa en ny grav på Sjundeå begravningsplats.

För utsockne är det möjligt att begravas i en redan tidigare ägd grav på Sjundeå begravningsplats.

Gravplatsavgifter:

 

 

Kistgrav

Hemort Sjundeå

Hemort i annan kommun

Gravplatsavgift

500 €

1000 €

Begravningstjänstavgifter

300 €+60 € (följande plats)

400 €+70 € (följande plats)

Urnegrav

 

 

Gravplatsavgift

170 €

340 €

Begravningstjänstavgift

22 €

45 €

Urnelunden

80 €

160 €

Begravningstjänstavgift

22 €

45 €

Namnplatta (valfritt)

160 €

160 €

 

Förlängning av besittningstiden:

Gravfriden är 20 år i Sjundeå för kistgravar. (Börjar från redan pågående år.)

 

  • 5 år

90 €

180 €

  • 10 år

180 €

360 €

  • 15 år

270 €

540 €

  • 20 år

360 €

720 €

  • 25 år

450 €

900 €

En djupgrav (1 x 2 m) innehåller två gravplatser, belägna på varandra (område XI).

En urnegrav (1 x 1m) innehåller nio urneplatser (område XII B).

Urne- och djupgravarna säljs i nummerordning.

 

 

Övriga tilläggstjänster:

Sjundeå församlingars medlemmar

Medlem i annan församling

Ej ev.lut kyrkans medlem

Uppbevaring av avliden

0 €

40 €

40 €

Hyra av kyrkan för förrättning

0 €

0 €

200 €

(faktureras ej om minnesstunden hålls i församlingarnas utrymmen)

Hyra för minnesstund

€/fem timmar

€/fem timmar

€/fem timmar

  • Församlingshemmet

0 €

0 €

200 €

  • Capella

0 €

0 €

200 €

Användning av församlingens borddukar (tvättavgift)

30 €/färre än 10 dukar
60 €/fler än 10 dukar

30 €/färre än 10 dukar

60 €/fler än 10 dukar

30 €/färre än 10 dukar

60 €/fler än 10 dukar