Babygruppen

Musiklek - muskari för babyfamiljer träffas tisdagar kl. 10.00 i Lugnet.

Sång och lek både på finska och svenska tillsammans med Sirpa. Efter sången samlas vi kring kaffebordet för fri samvaro. Gruppen är tvåspråkig.

Anmälningar till kantor Sirpa Lilius.

Barnet spelar piano