Släktforskning

Viktig information

Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (5237/1999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per e-post siuntion.seurakuntayhtyma@evl.fi eller per post på adressen Sjundeå centralregister, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå kby.

Det är att rekommendera att uppgifter om släktens levande personer insamlas i första hand av personerna själv. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.